Download algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Dream Avenue

Dream Avenue WebShop, hierna te noemen Dream Avenue is een website die door de onderneming Stegers Ondermode B.V. gedreven wordt. De onderneming Dream Avenue is gevestigd te Berkel en Rodenrijs, kantoorhoudende aan de Industrieweg 5B, 2651BC, sinds 5 juni 1991 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam ingeschreven onder nummer 24187696.

1. Bestellingen en overeenkomsten

Op alle bestellingen en overeenkomsten die via de website van Dream Avenue gesloten worden en waarbij Dream Avenue partij is, zijn deze voorwaarden van toepassing. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Dream Avenue middels de STAP VOOR STAP bestelmethode, zoals deze is omschreven op de welkomspagina, accepteert u deze voorwaarden.

2. Voorwaarden

Dream Avenue heeft het recht deze voorwaarden en inhoud van de webshop te wijzigen.

3. Uitzonderingen

Na schriftelijke toestemming van Dream Avenue kan in bijzondere gevallen afgeweken worden van bepaalde voorwaarden, met uitzondering van de overige voorwaarden, deze blijven van kracht.

4. Ontvangstbevestiging

Alle getoonde producten zijn vrijblijvend, totdat u de ontvangstbevestiging heeft ontvangen

5. Overeenkomst

De overeenkomst tussen Dream Avenue en u komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst op de website van Dream Avenue door het correct invullen van uw persoonlijke gegevens en betalingswijze, door op de Bestel en vervolgens op Volgende knop te klikken, en vervolgens de ontvangstbevestiging die u op de door u opgegeven e-mail adres ontvangt.

6. Bewijs van opdrachten/ elektronische communicatie

De administratie van Dream Avenue geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Dream Avenue verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Dream Avenue verrichtte leveringen. Dream Avenue erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

6.1 Elektronische communicatie en veiligheid met SSL

Dream Avenue maakt gebruik van een beveiligde omgeving met SSL voor alle communicatie tussen de server op het Internet en uw computer. De SSL (Secure Sockets Layer) is ontwikkeld voor het verlenen van veiligheid en privacy op het Internet. SSL encrypt alle communicatie tussen de Server (aanbieder) op het Internet en de Computer van klanten, voor het aanbieden van volledige veiligheid. Het SSL-protocol behoudt de veiligheid en integriteit van het communicatiekanaal door gebruik te maken van encryptie, echtheid en berichten waarmerk-code. Door het verzenden van een order in een SSL beveiligde omgeving, voorkomt het gezien te worden door iemand anders dan voor wie het bedoeld is

7. Ontvangstbevestiging inhoud

De ontvangstbevestiging vermeldt ten minste de volgende informatie: Orderbevestigingsnummer, omschrijving van het product, het aantal, de prijs van het aantal producten, de verzendkosten en verzendmethode, uw naam en woonadres, het verzendadres is uw woonadres, of ander door u aangegeven afleveradres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, het e-mail adres van de serviceafdeling van Dream Avenue waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.

8. Risico en transport

Het risico tijdens het transport van het door uw bestelde producten is voor rekening van Dream Avenue en gaan over op het moment van aflevering aan u. De kosten van verzenden van de door u bestelde producten naar Nederland bedragen € 5 en naar België € 7,50, voor verzendingen Internationaal € 25,-. Indien u meer dan € 50,- aan bestelde producten wilt laten verzenden, zijn de kosten van het verzenden voor rekening van Dream Avenue (Alleen geldig voor Nederland en België).

9. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de producten bedraagt maximaal 30 dagen of anders schriftelijk met u overeengekomen. Indien Dream Avenue de leveringstermijn niet na kan komen zal Dream Avenue dit schriftelijk aan u melden. In dat geval kunt u de overeenkomst ontbinden door dit ons schriftelijk te melden, waarna Dream Avenue het reeds door u betaalde bedrag binnen 30 werkdagen aan u terug zal betalen.

10. Afkoelingsperiode

Zonder opgave van reden kunt u de producten, nadat u ze ontvangen heeft, de overeenkomst met Dream Avenue ontbinden. U dient dit binnen 14 werkdagen na ontvangst aan Dream Avenue te melden. U dient de producten onmiddellijk, niet gedragen en in originele verpakking, met kopie factuur, aan Dream Avenue te retourneren. De kosten en risico voor deze retourzending zijn voor uw eigen rekening.

10.1 Terugbetalingsregeling

Na ontvangst van de producten zal Dream Avenue binnen 30 dagen de geretourneerde producten aan u terugbetalen. Dream Avenue behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, indien de verpakking reeds gebruikt of beschadigd is. In geval hiervan zal Dream Avenue u schriftelijk van op de hoogte stellen. Dream Avenue heeft het recht om eventuele waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het te crediteren bedrag in te houden.

11. Niet goed geld terug

Indien u binnen 30 dagen nadat u de producten heeft ontvangen niet tevreden bent met uw bestelling omdat deze niet voldoet aan het bestelde of gebreken vertoont, dient u dit schriftelijk aan Dream Avenue te melden. Indien u Dream Avenue schriftelijk verzoekt een vervangend product te zenden, zal Dream Avenue nadat zij de bestelde producten heeft retour ontvangen, binnen 14 dagen een vervangend product verzenden. Indien de bestelde goederen gebreken vertonen, dit ter beoordeling van Dream Avenue, komen de verzending en risico van het vervangende product voor rekening van Dream Avenue. Indien u geen vervangend artikel wenst zal Dream Avenue na ontvangst van het geretourneerde product de aankoopprijs retour storten op uw rekening. Artikel 10.1 is op dit artikel van toepassing.

12. Klachten

Dream Avenue zal alle klachten met betrekking tot de geleverde producten in behandeling nemen. U kunt Dream Avenue via de Klantenservice op info@limarbodyfashion.nl informeren. Ook kunt u Dream Avenue op werkdagen informeren van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 op het telefoonnummer 010-4154565. Dream Avenue zal proberen de klacht op te lossen, en u hiervan schriftelijk via e-mail, of brief binnen 10 dagen te informeren.

13. Gegevensbeheer en privacy

Dream Avenue houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan Dream Avenue verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van medewerkers van Dream Avenue intern gebruikt worden voor: het verzenden van producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan Dream Avenue. Dream Avenue zal geen gegevens beschikbaar stellen aan derden. Dream Avenue zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor mailingen van aanbiedingen of acties. Indien u niet meer in ons bestand opgenomen wilt zijn, dient u dit schriftelijk aan ons te melden. Indien u de geregistreerde gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen, kunt u ten alle tijde een schriftelijke afspraak met Dream Avenue maken. Wel dient u een geldig legitimatiebewijs te overleggen voordat u inzage, corrigeren of wilt verwijderen van uw persoonlijke gegevens. U kunt natuurlijk ook Dream Avenue hier schriftelijk opdracht toe geven.

14. Klantenservice Dream Avenue

Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met: Dream Avenue, afdeling Klantenservice, Stegers Ondermode B.V., Industrieweg 5B, 2651BC, BERKEL EN RODENRIJS, Telefoon: 010-4154565, e-mail: info@limarbodyfashion.nl

15. Nederlands recht en geschil.

Op alle overeenkomsten gesloten met Dream Avenue is Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil ontstaat tussen u en Dream Avenue naar aanleiding van een overeenkomst, bestaat de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond. Een schriftelijk verzoek hiertoe dient u hiervoor aan Dream Avenue te zenden. Indien het geschil niet door bemiddeling kan worden opgelost, is de bevoegde rechter te Haarlem, of in door u zelf aan te geven plaats, bevoegd om van dit geschil kennis te nemen. Indien u wilt afzien van gerechtelijke tussenkomst van dit geschil, dient u dit binnen 4 weken schriftelijk te melden. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.